Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Videns- og Kompetencecenter

Innovativ læring og udvikling skal fremmes gennem Videns- og Kompetencecentret. Det skaber en kultur, hvor psykosocial rehabilitering og målrettet faglig kvalitet går igen i alle i fagcentrets tilbud.

Indhold og formål med Videns- og Kompetencecentret

Videns- og Kompetencecentret  skal gå foran for at skabe en praksis, der er baseret på evidens. Viden om, hvad der virker, kan på den måde blive omsat til udvikling i fagcentrets tilbud.
 

Vision for Videns- og Kompetencecentret:

 • Øge og målrette det faglige niveau i fagcentret
 • Være opdateret om den nyeste viden på området
 • Sikre dynamisk fagligt niveau i forhold til den nyeste viden
 • Sikre psykosocial rehabilitering som fælles referenceramme
 • Fremme borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse

Succeskriterier

Konkrete mål for arbejdet i Videns- og Kompetencecentret 

Vi vil:

 • Skabe overblik over indsatser, projekter, kompetencer med videre
 • Udarbejde en kontrakt med ledergruppen
 • Aftale et fast hold af medarbejdere, vi kan trække på "ad hoc" - medarbejderne modtager introduktion til deres rolle
 • Skabe mulighed for at modtage målrettet kompetenceudvikling

Ambassadørkorps skal sikre ejerskab

Opbakning til Videns- og Kompetencecentret sikrer vi ved hjælp af et ambassadørkorps. Opgaven for korpset er at fungere som udvidet arbejdsgruppe og sparringspartner.

Ambassadørkorpset kan hjælpe med at:

 • Udvikle Videns- og Kompetencecentret 
 • Skabe overblik over medarbejdernes kompetencer
 • Bygge bro mellem Videns- og Kompetencecentret og fagcentrets tilbud

 

Del indhold

Fagcenter for socialpsykiatri

Rantzausgade 8, 1.
9000 Aalborg
Telefon: 99 82 74 50
  

Telefontid:
Mandag - torsdag
8.00-15.00
Fredag
8.00-13.00