Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Ansøg om tilbud på handicapområdet

Du kan her ansøge om ydelser fra Handicapafdelingen i Aalborg Kommune.

Dette gælder ydelser inden for følgende områder:  

  • Botilbud - Serviceloven § 85/105, § 107, § 108
  • Bostøtte - Serviceloven § 85
  • Aflastning - Serviceloven § 84 eller § 107 
  • Beskyttet beskæftigelse - Serviceloven § 103
  • Aktivitets- og samværstilbud - Serviceloven § 104
  • Borgerstyret personlig assistance - Serviceloven § 95/96
  • Kontaktperson - Serviceloven § 98

 

Du kan finde mere information på aalborg.dk -> Handicap

 

 

 

Del indhold

Visitationsenhed:

Visitationen Voksen/Handicap,
Myndighedshuset,
Lindholm Brygge 31,
9400 Nørresundby. 

Telefon: 99 31 32 81
 

 

Ansøgningsskema til handicaptilbud