Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

VAMiS

Aalborg Kommune tilbyder, som landets første kommune, grundig udredning og strukturerede forløb udviklet særligt til at afhjælpe misbrug hos borgere med nedsat psykisk funktionsniveau.

Om VAMiS

Inspirationen til at etablere VAMiS kommer fra Holland, hvor man i flere år har tilbudt målrettet misbrugsafhjælpning efter en metode, der er specielt udviklet til borgere med nedsat psykisk funktionsniveau. Aalborg Kommune har købt retten til at bruge denne metode,og tilpasset konceptet til danske forhold.

Indhold og formål

Opbygningen i VAMiS er sådan, at der dels er et videns- og undervisningsmiljø, hvor der desuden tilbydes kompetenceudvikling og dels borgerrettede forløb, hvor der tilbydes udredninger og individuelle forløb.

Videns- og Kompetencemiljøet gør det muligt at udvikle metoder og forske i nye tilgange til borgere, der har en kombination af psykiske funktionsnedsættelser og misbrug. Det er derfor også en vigtig del af VAMiS at udbyde temadage og kompetenceforløb for medarbejdere. 

Borgerrettede forløb foregår ambulant, hvilket er en fordel for borgeren, fordi det ikke er nødvendigt at flytte for at kunne deltage. Det foregår sådan at borgen først gennemgår en grundig udredning og derefter går videre til det individuelle mestrings- og læringsforløb. 

Klik for information om henvisning og takster    

Klik for at læse mere om udredningsforløbet
 
Klik for at læse mere om lærings- og mestringsforløbet
 
Klik for at læse mere om kurser og temadag

 

Del indhold

Visitationsenhed:

Visitationen Voksen/Handicap,
Myndighedshuset,
Lindholm Brygge 31,
9400 Nørresundby. 

Telefon: 99 31 32 81