Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Kurser/temadage

Kompetenceudvikling for medarbejdere øger mulighederne for en mere målrettet indsats for borgere med misbrugsproblemer. Vi tilbyder basisuddannelser, kurser og temadage

Tilbud om kompetenceudvikling

Udvikling af kompetencer hos medarbejdere i landets kommuner er en vigtig del af VAMIS.

Erfaringer fra Aalborg Kommune viser, at mange ansatte på plejehjem, i udegrupper, blandt bostøttegrupper og på boformer har et stort behov for at lære, hvordan de kan håndtere de udfordringer, de møder i deres arbejde med borgere med misbrugsproblemer.

Derfor udbyder VAMiS kompetenceudvikling for medarbejdere, hvor målet er, at kursisterne opnår en viden om, hvordan de kan yde en mere målrettet og kvalificeret indsats i dagligdagen.

Vil du vide mere om nedenstående kurser, er du velkommen til at kontakte VAMiS.

Basisuddannelserne

VAMiS tilbyder basisuddannelser, hvor du kan lære om misbrug og motivationsarbejde blandt særlige målgrupper. 

Basisuddannelserne udbydes i to dele: 

  • Del 1: 2 dages uddannelse om misbrug blandt særlige målgrupper
  • Del 2: 3 dages uddannelse om motivationsarbejde 

 

Kursus i Motiverende Samtale/Pædagogisk Motivationsarbejde

Udviklingscenter Aalborg udbyder 2 dages kursus i viden om den motiverende samtale og pædagogisk motivationsarbejde ift. borgere med nedsat psykisk funktionsevne.

 

Kursus i problematisk brug af rusmidler hos borgere med nedsat psykisk funktionsevne

VAMiS, Udviklingscenter Aalborg udbyder 2 dages kursus i viden om problematisk brug af rusmidler hos borgere med nedsat psykisk funktionsevne.

 

Skræddersyede kurser/temadage 

Målrettede kurser giver viden om misbrug og hvordan I bedst kan håndtere problemerne i hverdagen, når I arbejder med borgere, der har et misbrug. VAMiS tilbyder at komme ud på din arbejdsplads og afholde skræddersyede temadage og kurser. 

Kurser og temadage skræddersys til jeres behov og kan leveres hos jer, ring for tilbud.

 

Del indhold