Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Lærings- og mestringsforløb

Afhjælpningsforløb i VAMiS tager udgangspunkt i et Hollandsk koncept - som kaldes for et lærings- og mestringsforløb. Forløbet består af 37 moduler.

Udredning af borgernes ressourcer og problemer leder videre til et lærings- og mestringsprogram, som vi planlægger for hver enkelt borger.

Programmet er bygget op af flere moduler. Længden af et forløb er forskelligt, men varer minimum 45 uger.

Vigtig info om programmet:

 • VAMiS arbejder med motivation, mestring og terapi (fx musik- og samtaleterapi)
 • Forløbet er bygget op som undervisningssessioner à max 90 minutter
 • Man behøver ikke flytte for at deltage
 • Der er tæt samarbejde mellem de tilbud borgeren i forvejen benytter og VAMiS
 • VAMiS tilstræber at inddrage borgerens ressourcepersoner for at hjælpe borgeren med at holde motivationen oppe
 • Tilbagefald er naturligt i forløbet
 • Det vurderes individuelt om gruppe eller individuelle sessioner virker bedst

Undervisningen foregår i dagtimerne og kan både foregå en-til-en, i små grupper eller en kombination af disse. I forbindelse med udredningen, vurderes det om borgeren skal tilbydes musik-, krops- eller samtaleterapi. 

Eksempler på temaer i undervisningen:

 • Viden om misbrug
 • Alternativer til misbrug
 • Advarselstegn
 • Udarbejdelse af tilbagefaldsplan
 • Hvordan man beder om hjælp
 • Håndtering af abstinenser/trang
 • Hvordan man afviser tilbud om rusmidler
 • Problemløsning
 • Håndtering af stress

Lærings- og mestringsforløbet er delt op i 3 forløb

Hvert forløb bliver afsluttet med en evaluering, hvor det bliver vurderet, om borgeren kan fortsætte i det næste forløb, eller om det er nødvendigt at gentage det tidligere forløb eller dele af det.

Første forløb - introduktionsforløbet er på 13 moduler

Borgeren lærer at tale om sit brug af rusmidler, og på den måde at arbejde, aktivt, med sine problemer. Under forløbet bliver borgeren motiveret til at deltage aktivt i undervisningen og undervisningens forberedelse.

Udgangspunktet er borgernes egne erfaringer, samt fordelene og ulemperne ved brug af rusmidler.

Andet forløb - læringsforløbet er på 10 moduler

Undervisningen har til formål, at øge borgerens parathed til forandring og samtidig bruges til at foretage en omfattende analyse af borgerens misbrugsproblematik.

Det giver både deltageren og medarbejderne indsigt i de faktorer, der fastholder deltageren i misbrug. På denne måde bliver det tydeligt, hvilke faldgruber borgeren har, og hvad borgeren skal lære for at undgå et tilbagefald.

Tredje forløb - mestringsforløbet er på 12 moduler

Dette forløb er for borgere, der har besluttet sig for at stoppe (eller begrænse) bruget af rusmidler. Mestringsforløbet styrker og udvider den viden, der er opnået i løbet af de to første forløb.

Borgerne får undervisning i specifikke sociale færdigheder, således at de kan

 • afvise tilbud om rusmidler
 • fortælle om et tilbagefald
 • bede om hjælp og støtte

Antallet af lektioner for hver modul er ikke fastlagt, men er afhængig af hvor hurtigt borgeren er til at tilegne sig viden. 

Forløbet er ikke lukket for tilgang, hvilket gør det muligt at

 • nye borgere løbende kan støde til og deltage i forløbet
 • borgere kan stoppe midlertidigt i forløbet
 • borgere kan træne ekstra på nogle af færdighederne.

Udover lærings- og mestringsforløbet vil drama- eller psykomotorisk træning i større eller mindre omfang være nødvendigt for de fleste borgere, fordi temaerne bliver gennemgået ud fra en anden tilgang.

Del indhold