Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Udredningsforløb hos VAMiS

Målrettet afhjælpning af misbrug starter med en grundig udredning, som består af blandt andet misbrugsscreeninger, screeninger for psykiske forstyrrelser samt specialiserede udredninger.

Alle borgere, som er henvist til VAMiS skal igennem en grundig udredning inden misbrugsafhjælpningen kan begynde. Udredning hos VAMiS består af flere elementer og er opdelt i 3 niveauer. Alle borgere skal, som minimum igennem en udredning på niveau 1.

Udredning i 3 niveauer

Niveau 1

Første niveau er grundlæggende og består af:

  • en basisscreening (registrering af basisoplysninger)
  • en udredning af misbruget (kortlægning af misbruget)
  • en screening for psykiske problemer

Screeningredskaberne vi benytter til udredningen er PAS-ADD checkliste og SUM-ID, som er validerede screeningsredskaber, udviklet i Holland specielt til denne målgruppe. Derudover benytter vi screeningsredskaber fra KL. Når udredningen er gennemført udarbejder vi en rapport om resultaterne. Maksimalt to uger efter at borgeren er gået i gang med en udredning på niveau 1, vil borgeren kunne gå videre til sit afhjælpningsforløb, hvis der ikke er behov for yderligere udredning. Ydereligere udredning kan være nødvendigt og hvis det er tilfældet går borgeren videre til en udredning på niveau 2 eller 3.

Niveau 2

Psykiske problemstillinger hos borgeren, som viser sig under udredningen på niveau 1, bliver udredt dybdegående på niveau 2. Denne udredningen foretages af en medarbejder, der som minimum har en bachelorgrad indenfor psykolog.  

Niveau 3

På niveau 3 er der en mulighed for at lave en specialiseret udredning. Her vil der blandt andet blive brugt interviews, som er specialudviklet til borgere med psykiske funktionsnedsættelser.

Hvis en udredning på niveau 3 er nødvendig, bliver den udført af en medarbejder med en kandidatgrad i psykologi, eventuelt med bistand fra psykiater.

Del indhold