Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Henvisning og takster

Kontaktinformation til VAMiS samt priser på udredning og afhjælpning af misbrugsproblemer.

Det er gratis for voksne borgere med nedsat psykisk funktionsniveau at få en udredning og et afhjælpningsforløb i VAMiS, såfremt det er Ældre og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, der har handleforpligtigelsen. Dette tilbud gælder i både 2014 og 2015.

For andre borgere i Aalborg Kommune koster en udredning normalt 5.000 kr. med mindre, der er behov for ekstern bistand. Prisen for et lærings- og mestringsforløb er afhængig af indsatsens karakter og længde.

Landets øvrige kommuner kan få glæde af borgerforløb i VAMiS allerede fra 1. januar 2015.

Tag kontakt til VAMiS for at høre nærmere om mulighederne.

Del indhold