Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Find det rette botilbud

Borgere fra andre kommune kan købe plads på et botilbud i Aalborg Kommune. Det er vigtigt at det tilbud matcher borgeren, så beboerens potentialer udvikles.

Formålet med matchningen er at sikre en faglig vurdering af om tilbuddet kan matche den enkelte borgers behov og levere den efterspurgte ydelse.

Ved matchning bruger vi skemaet "Udredning til brug for matchning til botilbud under Handicapafdelingen. 

Hent skema"Udredning til brug for matchning til botilbud under Handicapafdelingen

Venteliste

Er  der ikke ledige pladser i det eller de relevante botilbud, kan borgeren blive skrevet på venteliste. Bliver der en ledig plads, vil kommunen blive kontaktet med henblik på fremsendelse af aktuel status på borgeren.

Prioriteringen til den ledige plads vil ske efter en behovsvurdering - ikke efter anciennitet.

Del indhold

Visitationsenhed:

Visitationen Voksen/Handicap,
Myndighedshuset,
Lindholm Brygge 31,
9400 Nørresundby. 

Telefon: 99 31 32 81
 

 

Visitationsenhed:

Visitationen Voksen/Handicap,
Myndighedshuset,
Lindholm Brygge 31,
9400 Nørresundby. 

Telefon: 99 31 32 81