Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Projekt styrket borger- og netværksinddragelse

Her kan du læse om projekt styrket borger- og netværksinddragelse, som blandt andet handler om, hvordan vi kan hjælpe borgeren med at sætte ord på sine drømme og håb.

Projekt ”Styrket borger- og netværksinddragelse” er et projekt, der handler om at sikre borgerens ejerskab til sin §141-handleplan, og om hvordan vi kan hjælpe borgeren med at sætte ord på sine drømme og håb. 

5 gode råd og anbefalinger

Her er vores gode råd og anbefalinger til andre, der ønsker at lave et projekt med fokus på §141-handleplaner:

  1. Sæt en tydelig ramme for projektet. Vær kort og præcis i angivelsen af: Hvad er projektets formål og mål? Hvad er succeskriterierne? Hvad er projektets målgruppe? Hvem er deltagerne i projektet – er der medarbejdere der skal frikøbes? Hvad er tidsrammen for projektet? Hvor mange drømmeværksteder skal hver borger deltage i? Hvilken data vil blive indsamlet? Hvordan og hvornår vil projektet blive evalueret?
  2. Sørg for en tydelig kommunikation til både borgere og medarbejdere. Hvad handler projektet om? Hvad kræver det af mig? Hvad får jeg ud af det? Lav både skriftligt og visuelt materiale.
  3. Det tager tid – praktisk og organisatorisk. Sørg for at komme ud og fortæl om projektet til projektets deltagere. Lav en tidsplan der kan videreformidles til alle deltagere. Sørg for at afsætte god tid til undervisning. Sørg for at afsætte god tid til hvert drømmeværksted. Sørg for at lave løbende evalueringer og erfaringsopsamlinger, så der er mulighed for at lave tilrettelser.
  4. Til medarbejderne - slip dine forforståelser. Slip kontrollen og lyt til borgerens ord og fortællinger. Det er borgeren der har erfaringen fra sit eget liv og som ved hvad der er vigtigt. Sørg for at skabe et rum hvor der er tillid og tryghed. Vær nysgerrig – spørg ind til det borgeren fortæller (også det der er svært eller følsomt).
  5. Til ledelsen og medarbejderne - det kræver mod og vilje. Du skal ikke være ekspert. Din opgave er at åbne døre for nye fortællinger. Du skal hjælpe med at finde frem til borgerens handlekraft. Du skal turde spørge ind til det der er svært, og acceptere hvis borgeren ikke ønsker at svare. Nyd at blive klogere på hinanden.

Vi har lavet hæftet "Drømmeværkstedet", hvor du finder du tre forskellige metoder, der kan hjælpe dig på vej med at finde borgerens håb og drømme. De tre metoder er billedkort, musik og tegning. 

Du kan finde en forskningsrapport fra AAU her

Forskningsrapporten er udarbejdet af AAU's forskningsgruppe Capacity Building og Evaluation (under Institut for Kultur og Læring). Forskningsrapporten indeholder bl.a. en opsamling på borgernes og medarbejdernes oplevelse af drømmeværkstederne, samt en analyse af projektets effekter, mekanismer, de kontekstuelle betingelser i den relationelle samskabelse. 

 

Del indhold

Visitationsenhed:

Visitationen Voksen/Handicap,
Myndighedshuset,
Lindholm Brygge 31,
9400 Nørresundby. 

Telefon: 99 31 32 81