Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Ét fælles grundlag for ledelse i Handicapafdelingen

I Handicapafdelingen har vi én vision og én kerneopgave. Derfor har vi i Chefgruppen lavet ét fælles ledelsesgrundlag, som er fundamentet for den måde, vi på alle ledelsesniveauer praktiserer god ledelse. Ledelsesgrundlaget er med andre ord retningen for vores fælles ledelse - og afsættet for den enkelte leders personlige ledelsesgrundlag.

Ledelsesgrundlag

Det fælles grundlag for vores ledelse bygger på en forventning om, at alle behandler de mennesker, vi er her for, og de mennesker, vi er her sammen med, respektfuldt og ligeværdigt.

Vi forventer og understøtter derfor en organisationskultur, hvor:

  • ALLE indgår i og tager ansvar for fællesskabet (deltagelse)
  • ALLE praktiserer nytænkning (innovation)
  • ALLE er bevidste om, og kan forklare, hvad de gør (metodevalg)
  • ALLE tager del i lærende evalueringer (opfølgning)

Alle indgår i og tager ansvar for fællesskabet (deltagelse)

Vi er loyale overfor den fælles retning og de beslutninger, vi træffer. Vi bakker op, men stiller også gerne nysgerrige og kritiske spørgsmål.

Alle praktiserer nytænkning (innovation)

Vi afprøver og afsøger nye og bedre måder at løse kerneopgaven på udenfor egen praksis. Vi inviterer til nye idéer og understøtter, at der igangsættes prøvehandlinger. Vi sætter rammen for prøvehandlinger og evalueringen af dem.

Alle er bevidste om, og kan forklare, hvad de gør (metodevalg)

Uanset hvilket valg, der træffes, skal dette gøres til genstand for refleksion og drøftelse. Ikke som et stort formelt set-up, men i den daglige praksis. Det betyder, at vi skal være klare og præcise i vores kommunikation. Når vi sætter nyt i gang, skal det være klart, hvorfor det sættes i gang, hvad vi forventer at opnå, og hvordan det hænger sammen med visionen og understøtter kerneopgaven.

Alle tager del i lærende evalueringer (opfølgning)

Vi understøtter, at der arbejdes med lærende fortællinger i hele Handicapafdelingen, så vi både kan lære af det vi lykkes med og det vi ikke lykkes med. Lærende evalueringer indarbejdes som en systematisk del af de tiltag og indsatser, vi sætter i gang. Det betyder, at evaluering - både løbende og afsluttende – altid indgår i planlægningen af indsatser og tiltag.

Del indhold